دوشنبه - ۰۷ فروردین ۱۴۰۲ | Monday - 27 March 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای وینو پلاستیک کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های وینو پلاستیک کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات وینو پلاستیک کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0215259 زانو 45 درجه 160 پلیکا پاورسل عدد 1 760,000 مقایسه
2 0215260 زانو 45 درجه 200 پلیکا پاورسل عدد 1 1,809,000 مقایسه
3 0215262 زانو یکسر دنده 90*20 عدد 1 41,000 مقایسه
4 0215290 بوشن تعمیری 63 عدد 1 152,000 مقایسه
5 0215291 بوشن تعمیری 90 عدد 1 226,000 مقایسه
6 0215292 بوشن تعمیری 110 عدد 1 299,000 مقایسه
7 0215293 بوشن تعمیری 125 عدد 1 321,000 مقایسه
8 0215313 تبدیل پلیکا 63*50 پاورسل عدد 1 74,000 مقایسه
9 0215314 تبدیل پلیکا 63*75 پاورسل عدد 1 96,000 مقایسه
10 0215315 تبدیل پلیکا ٦٣*٩٠ پاورسل عدد 1 110,000 مقایسه
11 0215317 تبدیل پلیکا 75*90 پاورسل عدد 1 132,000 مقایسه
12 0215318 تبدیل پلیکا ٦٣*١١٠ پاورسل عدد 1 143,000 مقایسه
13 0215319 تبدیل پلیکا 75*110 پاورسل عدد 1 185,000 مقایسه
14 0215320 تبدیل پلیکا ٩٠*١١٠ پاورسل عدد 1 134,000 مقایسه
15 0215321 تبدیل پلیکا ١٢٥*١١٠ پاورسل عدد 1 226,000 مقایسه
16 0215322 تبدیل پلیکا ١٦٠*١١٠ پاورسل عدد 1 372,000 مقایسه
17 0215323 تبدیل پلیکا 90*125 پاورسل عدد 1 205,000 مقایسه
18 0215324 تبدیل پلیکا ١٦٠*125 پاورسل عدد 1 360,000 مقایسه
19 0215413 سه راهی نری ٤٥ درجه ٦٣ پلیکا عدد 1 277,000 مقایسه
20 0215415 سه راهی نری ٤٥ درجه ٩٠ پلیکا عدد 1 546,000 مقایسه