دوشنبه - ۰۷ فروردین ۱۴۰۲ | Monday - 27 March 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای وینو پلاستیک کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های وینو پلاستیک کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات وینو پلاستیک کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0215479 سه راه 45 درجه 63 پلیکا پاورسل عدد 1 271,000 مقایسه
2 0215480 سه راه 45 درجه 75 پلیکا پاورسل عدد 1 370,000 مقایسه
3 0215481 سه راه 45 درجه 90 پلیکا پاورسل عدد 1 516,000 مقایسه
4 0215482 سه راه 45 درجه 110 پلیکا پاورسل عدد 1 822,000 مقایسه
5 0215483 سه راه 45 درجه 125 پلیکا پاورسل عدد 1 971,000 مقایسه
6 0215484 سه راه 45 درجه 160 پلیکا پاورسل عدد 1 1,957,000 مقایسه
7 0215485 سه راه 45 درجه 200 پلیکا پاورسل عدد 1 3,625,000 مقایسه
8 0215486 سه راه تبدیلی 45 درجه 90*63 پاورسل عدد 1 397,000 مقایسه
9 0215487 سه راه تبدیلی 45 درجه 110*63 پاورسل عدد 1 480,000 مقایسه
10 0215488 سه راه تبدیلی 45 درجه 110*90 پاورسل عدد 1 644,000 مقایسه
11 0215489 سه راه تبدیلی 45 درجه 110*160 پاورسل عدد 1 1,254,000 مقایسه
12 0215490 سه راه تبدیلی 90 درجه 90*63 پاورسل عدد 1 309,000 مقایسه
13 0215491 سه راه تبدیلی 90 درجه 110*63 پاورسل عدد 1 424,000 مقایسه
14 0215492 سه راه تبدیلی 90 درجه 110*90 پاورسل عدد 1 522,000 مقایسه
15 0215503 سیفون پایه دار٦٣ پلیکا عدد 1 232,000 مقایسه
16 0215561 درپوش( گپ )٥٠ پلیکا عدد 1 42,000 مقایسه
17 0215562 درپوش( گپ )٦٣ پلیکا عدد 1 53,000 مقایسه
18 0215564 درپوش( گپ )٩٠ پلیکا عدد 1 90,000 مقایسه
19 0215565 درپوش( گپ )١١٠ پلیکا عدد 1 122,000 مقایسه
20 0215566 درپوش( گپ )١٢٥ پلیکا عدد 1 206,000 مقایسه