یکشنبه - ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | Sunday - 29 January 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای بست های NTS کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های بست های NTS کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات بست های NTS کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 50230935 بست بست پی وی سی دیواری 50 عدد 1 135,000 مقایسه
2 50230936 بست بست پی وی سی دیواری 63 عدد 1 183,000 مقایسه
3 50230937 بست بست پی وی سی دیواری75 عدد 1 214,000 مقایسه
4 50230938 بست بست پی وی سی دیواری90 عدد 1 240,000 مقایسه
5 50230939 بست بست پی وی سی دیواری 110 عدد 1 286,000 مقایسه
6 50230940 بست بست پی وی سی دیواری 125 عدد 1 353,000 مقایسه
7 50230941 بست بست پی وی سی دیواری 160 عدد 1 414,000 مقایسه
8 50230942 بست بست پی وی سی دیواری 200 عدد 1 969,000 مقایسه
9 50230943 بست بست پی وی سی دیواری 250 عدد 1 1,017,000 مقایسه
10 50275198 بست پی وی سی سقفی 40 عدد 1 108,000 مقایسه
11 50275200 بست پی وی سی سقفی ٥٠ عدد 1 135,000 مقایسه
12 50275300 بست پی وی سی سقفی ٦٣ عدد 1 185,000 مقایسه
13 50275400 بست پی وی سی سقفی ٧٥ عدد 1 228,000 مقایسه
14 50275500 بست پی وی سی سقفی ٩٠ عدد 1 248,000 مقایسه
15 50275600 بست پی وی سی سقفی ١١٠ عدد 1 286,000 مقایسه
16 50275700 بست پی وی سی سقفی ١٢٥ عدد 1 361,000 مقایسه
17 50275702 بست پی وی سی سقفی 160 عدد 1 421,000 مقایسه
18 50276200 بست لاستیکی میخ دار ٥٠ عدد 1 100,000 مقایسه
19 50276300 بست لاستیکی میخ دار ٦٣ عدد 1 132,000 مقایسه
20 50276400 بست لاستیکی میخ دار ٧٥ عدد 1 161,000 مقایسه