یکشنبه - ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | Sunday - 29 January 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


استاپر 90 درجه 63
استاپر 90 درجه 63 ‏

29,100,000 ریال

مقایسه
استاپر 90 درجه 75
استاپر 90 درجه 75 ‏

3,300,000 ریال

مقایسه
استاپر 90 درجه 90
استاپر 90 درجه 90 ‏

4,010,000 ریال

مقایسه
استاپر 90 درجه 110
استاپر 90 درجه 110 ‏

4,400,000 ریال

مقایسه
استاپر 90 درجه 125
استاپر 90 درجه 125 ‏

5,200,000 ریال

مقایسه
استاپر 90 درجه 160
استاپر 90 درجه 160 ‏

10,300,000 ریال

مقایسه
استاپر 45 درجه 63
استاپر 45 درجه 63 ‏

4,910,000 ریال

مقایسه
استاپر 45 درجه 75
استاپر 45 درجه 75 ‏

5,200,000 ریال

مقایسه
استاپر 45 درجه 90
استاپر 45 درجه 90 ‏

5,700,000 ریال

مقایسه
استاپر 45 درجه 110
استاپر 45 درجه 110 ‏

6,500,000 ریال

مقایسه
استاپر 45 درجه 125
استاپر 45 درجه 125 ‏

7,100,000 ریال

مقایسه
استاپر 45 درجه 160
استاپر 45 درجه 160 ‏

12,200,000 ریال

مقایسه
لوله بر چند منظوره 125
لوله بر چند منظوره 125 ‏

47,100,000 ریال

مقایسه
لوله بر چند منظوره 160
لوله بر چند منظوره 160 ‏

52,900,000 ریال

مقایسه
قیچی لوله های پلیمری (از سایز 16 الی 25)
قیچی لوله های پلیمری (از سایز 16 الی 25) ‏

1 ریال

مقایسه
آچار تسمه ای ( از سایز 40 تا 160)
آچار تسمه ای ( از سایز 40 تا 160) ‏

2,700,000 ریال

مقایسه
اکسپندر دستی ( با هدهایی سایز 16-20-25)
اکسپندر دستی ( با هدهایی سایز 16-20-25) ‏

33,700,000 ریال

مقایسه
کله لوله بر کامل
کله لوله بر کامل ‏

28,170,000 ریال

مقایسه
سه پایه لوله بر
سه پایه لوله بر ‏

24,180,000 ریال

مقایسه
آپشن پلی اتیلن بر
آپشن پلی اتیلن بر ‏

12,400,000 ریال

مقایسه