یکشنبه - ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | Sunday - 29 January 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای شیرآلات صنعتی میراب کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های شیرآلات صنعتی میراب کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات شیرآلات صنعتی میراب کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 110025 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 1 اینچ PN10 عدد 1 2,700,000 مقایسه
2 110025 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 1 اینچ PN10 عدد 1 1,589,700 مقایسه
3 110050 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 2 اینچ PN10 عدد 1 3,430,000 مقایسه
4 110065 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 1/2 2 اینچ PN10 عدد 1 3,630,000 مقایسه
5 110080 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 3 اینچ PN10 عدد 1 4,500,000 مقایسه
6 110080 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 3 اینچ PN10 عدد 1 150,100 مقایسه
7 110100 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 4 اینچ PN10 عدد 1 5,230,000 مقایسه
8 110125 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 5 اینچ PN10 عدد 1 6,310,000 مقایسه
9 110150 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 6 اینچ PN10 عدد 1 20,742,000 مقایسه
10 110200 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 8 اینچ PN10 عدد 1 28,579,000 مقایسه
11 116025 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 1 اینچ PN16 عدد 1 6,779,000 مقایسه
12 116050 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 2 اینچ PN16 عدد 1 8,196,000 مقایسه
13 116065 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 1/2 2 اینچ PN16 عدد 1 9,286,000 مقایسه
14 116080 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 3 اینچ PN16 عدد 1 11,532,000 مقایسه
15 116100 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 4 اینچ PN16 عدد 1 13,287,000 مقایسه
16 116125 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 5 اینچ PN16 عدد 1 16,066,000 مقایسه
17 116150 شیر پروانه ای ویفری اهرمی 6 اینچ PN16 عدد 1 23,838,000 مقایسه
18 210025 شیر پروانه ای ویفری اهرمی گیربکسی 1 اینچ PN10 عدد 1 6,290,000 مقایسه
19 210050 شیر پروانه ای ویفری اهرمی گیربکسی 2 اینچ PN10 عدد 1 7,080,000 مقایسه
20 210065 شیر پروانه ای ویفری اهرمی گیربکسی 1/2 2 اینچ PN10 عدد 1 7,330,000 مقایسه