یکشنبه - ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | Sunday - 29 January 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای آذین لوله کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های آذین لوله کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات آذین لوله کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 210008 لوله تک لایه ٢٠ متر 1 197,200 مقایسه
2 210010 لوله تک لایه ٢٥ متر 1 311,200 مقایسه
3 210012 لوله تک لایه ٣٢ متر 1 587,000 مقایسه
4 210014 لوله تک لایه ٤٠ متر 1 1,080,100 مقایسه
5 210016 لوله تک لایه ٥٠ متر 1 1,739,000 مقایسه
6 210018 لوله تک لایه ٦٣ متر 1 2,807,600 مقایسه
7 210020 لوله تک لایه ٧٥ متر 1 4,027,800 مقایسه
8 210022 لوله تک لایه ٩٠ متر 1 5,866,900 مقایسه
9 210024 لوله تک لایه ١١٠ متر 1 8,861,100 مقایسه
10 210026 لوله تک لایه ١٢٥ متر 1 11,764,600 مقایسه
11 210108 لوله فویلدار ٢٠ متر 1 17,260 مقایسه
12 210110 لوله فویلدار ٢٥ متر 1 23,030 مقایسه
13 210112 لوله فویلدار ٣٢ متر 1 36,140 مقایسه
14 210114 لوله فویلدار ٤٠ متر 1 1,080,100 مقایسه
15 210116 لوله فویلدار ٥٠ متر 1 977,100 مقایسه
16 210118 لوله فویلدار ٦٣ متر 1 2,807,600 مقایسه
17 211008 بوشن ٢٠ عدد 1 24,800 مقایسه
18 211010 بوشن ٢٥ عدد 1 30,600 مقایسه
19 211012 بوشن ٣٢ عدد 1 50,000 مقایسه
20 211014 بوشن ٤٠ عدد 1 91,900 مقایسه