یکشنبه - ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | Sunday - 29 January 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای سیم ایتالیا کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های سیم ایتالیا کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات سیم ایتالیا کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 760101007 شیر فلکه کشویی 1/2 " PN16 - 50 عدد 1 929,000 مقایسه
2 760101017 شیر فلکه کشویی 3/4 " PN16 - 50 عدد 1 1,247,000 مقایسه
3 760101027 شیر فلکه کشویی 1 " PN16 - 50 عدد 1 1,670,000 مقایسه
4 760101037 شیر فلکه کشویی 1/4 1" PN16 - 50 عدد 1 2,374,000 مقایسه
5 760101047 شیر فلکه کشویی 1/2 1" PN16 - 50 عدد 1 3,271,000 مقایسه
6 760101057 شیر فلکه کشویی 2 " PN16 - 50 عدد 1 4,702,000 مقایسه
7 760101067 شیر فلکه کشویی 1/2 2" PN16 - 50 عدد 1 7,977,000 مقایسه
8 760101087 شیر فلکه کشویی 3 " PN16 - 50 عدد 1 11,822,000 مقایسه
9 760101107 شیر فلکه کشویی 4 " PN16 - 50 عدد 1 20,452,000 مقایسه
10 760103007 شیر یکطرفه دریچه ای 1/2" PN16 - 80 عدد 1 1,264,000 مقایسه
11 760103017 شیر یکطرفه دریچه ای 3/4" PN16 - 80 عدد 1 1,670,000 مقایسه
12 760103027 شیر یکطرفه دریچه ای 1" PN16 - 80 عدد 1 2,413,000 مقایسه
13 760103037 شیر یکطرفه دریچه ای 1/4 1" PN16 - 80 عدد 1 3,234,000 مقایسه
14 760103047 شیر یکطرفه دریچه ای 1/2 1" PN16 - 80 عدد 1 4,255,000 مقایسه
15 760103057 شیر یکطرفه دریچه ای 2" PN16 - 80 عدد 1 5,764,000 مقایسه
16 760103067 شیر یکطرفه دریچه ای 1/2 2" PN16 - 80 عدد 1 10,226,000 مقایسه
17 760103087 شیر یکطرفه دریچه ای 3" PN16 - 80 عدد 1 13,087,000 مقایسه
18 760103107 شیر یکطرفه دریچه ای 4" PN16 - 80 عدد 1 22,942,000 مقایسه
19 760104007 شیر یکطرفه فنری 1/2" PN20 - 80 عدد 1 820,000 مقایسه
20 760104017 شیر یکطرفه فنری 3/4" PN20 - 80 عدد 1 1,147,000 مقایسه