یکشنبه - ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | Sunday - 29 January 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای ایزی پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های ایزی پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات ایزی پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 110001 لوله پنج لایه PERT ١٦ 1 129,000 مقایسه
2 110002 لوله پنج لایه PERT ٢٠ 1 241,400 مقایسه
3 110006 لوله پنج لایه PERT ٥٠ 1 1 مقایسه
4 110007 لوله پنج لایه PERT ٦٣ 1 1 مقایسه
5 110020 لوله پنج لایه PEX ١٦ 200 150,100 مقایسه
6 110021 لوله پنج لایه PEX ٢٠ 200 318,100 مقایسه
7 110022 لوله پنج لایه PEX ٢٥ 100 591,300 مقایسه
8 110023 لوله پنج لایه PEX ٣٢ 75 849,000 مقایسه
9 110024 لوله پنج لایه PEX ٤٠ 50 1,222,600 مقایسه
10 110026 لوله پنج لایه PEX ٦٣ 50 2,030,300 مقایسه
11 110031 لوله پنج لایه PEX ١٦( لوله رنگی) 1 183,600 مقایسه
12 110032 لوله پنج لایه PEX ٢٠( لوله رنگی) 1 393,900 مقایسه
13 110033 لوله پنج لایه PEX ٢٥(لوله رنگی) 1 688,900 مقایسه
14 110034 لوله پنج لایه PEX ٣٢( لوله رنگی) 1 928,300 مقایسه
15 110040 لوله سوپرایزی PEX-AL-PERT ١٦ کرم رنگ 200 197,800 مقایسه
16 110041 لوله سوپرایزی PEX-AL-PERT ٢٠ کرم رنگ 200 451,200 مقایسه
17 110042 لوله سوپرایزی PEX-AL-PERT ٢٥ کرم رنگ 100 779,600 مقایسه
18 110043 لوله سوپرایزی PEX-AL-PERT ٣٢ کرم رنگ 75 1,108,200 مقایسه
19 110060 لوله PEX ١٦ جوش آرگون 200 179,900 مقایسه
20 110061 لولهPEX ٢٠ جوش آرگون 200 411,000 مقایسه