دوشنبه - ۰۷ فروردین ۱۴۰۲ | Monday - 27 March 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای وینو پلاستیک کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های وینو پلاستیک کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات وینو پلاستیک کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0215221 زانو ٤٥ درجه نری پلیکا ١١٠ عدد 1 336,000 مقایسه
2 0215222 زانو ٤٥ درجه نری پلیکا ١٢٥ عدد 1 438,000 مقایسه
3 0215233 زانو ٩٠ درجه نری پلیکا ٦٣ عدد 1 166,000 مقایسه
4 0215235 زانو ٩٠ درجه نری پلیکا ٩٠ عدد 1 299,000 مقایسه
5 0215236 زانو ٩٠ درجه نری پلیکا ١١٠ عدد 1 417,000 مقایسه
6 0215237 زانو ٩٠ درجه نری پلیکا ١٢٥ عدد 1 578,000 مقایسه
7 0215245 زانو 90 درجه 50 پلیکا پاورسل عدد 1 110,000 مقایسه
8 0215246 زانو 90 درجه 63 پلیکا پاورسل عدد 1 147,000 مقایسه
9 0215247 زانو 90 درجه 75 پلیکا پاورسل عدد 1 232,000 مقایسه
10 0215248 زانو 90 درجه 90 پلیکا پاورسل عدد 1 299,000 مقایسه
11 0215249 زانو 90 درجه 110 پلیکا پاورسل عدد 1 424,000 مقایسه
12 0215250 زانو 90 درجه 125 پلیکا پاورسل عدد 1 536,000 مقایسه
13 0215251 زانو 90 درجه 160 پلیکا پاورسل عدد 1 1,046,000 مقایسه
14 0215252 زانو 90 درجه 200 پلیکا پاورسل عدد 1 2,759,000 مقایسه
15 0215253 زانو 45 درجه 50 پلیکا پاورسل عدد 1 81,000 مقایسه
16 0215254 زانو 45 درجه 63 پلیکا پاورسل عدد 1 125,000 مقایسه
17 0215255 زانو 45 درجه 75 پلیکا پاورسل عدد 1 157,000 مقایسه
18 0215256 زانو 45 درجه 90 پلیکا پاورسل عدد 1 248,000 مقایسه
19 0215257 زانو 45 درجه 110 پلیکا پاورسل عدد 1 349,000 مقایسه
20 0215258 زانو 45 درجه 125 پلیکا پاورسل عدد 1 394,000 مقایسه