دوشنبه - ۰۷ فروردین ۱۴۰۲ | Monday - 27 March 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای وینو پلاستیک کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های وینو پلاستیک کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات وینو پلاستیک کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0215416 سه راهی نری ٤٥ درجه ١١٠ پلیکا عدد 1 712,000 مقایسه
2 0215417 سه راهی نری ٤٥ درجه ١٢٥ پلیکا عدد 1 960,000 مقایسه
3 0215424 سه راهی تبدیل نری ٤٥ درجه ٦٣*٩٠ پلیکا عدد 1 391,000 مقایسه
4 0215427 سه راهی تبدیل نری ٤٥ درجه ٦٣*١١٠ پلیکا عدد 1 465,000 مقایسه
5 0215429 سه راهی تبدیل نری ٤٥ درجه ٩٠*١١٠ پلیکا عدد 1 644,000 مقایسه
6 0215430 سه راهی تبدیل نری ٤٥ درجه ١25*١١٠ پلیکا عدد 1 880,000 مقایسه
7 0215443 سه راهی نری ٩٠ درجه ٦٣ پلیکا عدد 1 226,000 مقایسه
8 0215445 سه راهی نری ٩٠ درجه ٩٠ پلیکا عدد 1 415,000 مقایسه
9 0215446 سه راهی نری ٩٠ درجه ١١٠ پلیکا عدد 1 605,000 مقایسه
10 0215457 سه راهی تبدیل نری ٩٠ درجه ٦٣*١١٠ پلیکا عدد 1 424,000 مقایسه
11 0215459 سه راهی تبدیل نری ٩٠ درجه ٩٠*١١٠ پلیکا عدد 1 522,000 مقایسه
12 0215470 سه راه 90 درجه 50 پلیکا پاورسل عدد 1 147,000 مقایسه
13 0215471 سه راه 90 درجه 63 پلیکا پاورسل عدد 1 205,000 مقایسه
14 0215472 سه راه 90 درجه 75 پلیکا پاورسل عدد 1 299,000 مقایسه
15 0215473 سه راه 90 درجه 90 پلیکا پاورسل عدد 1 427,000 مقایسه
16 0215474 سه راه 90 درجه 110 پلیکا پاورسل عدد 1 655,000 مقایسه
17 0215475 سه راه 90 درجه 125 پلیکا پاورسل عدد 1 727,000 مقایسه
18 0215476 سه راه 90 درجه 160 پلیکا پاورسل عدد 1 1,297,000 مقایسه
19 0215477 سه راه 90 درجه 200 پلیکا پاورسل عدد 1 3,668,000 مقایسه
20 0215478 سه راه 45 درجه 50 پلیکا پاورسل عدد 1 188,000 مقایسه